Om oss

Ventilasjonspartner AS er en mindre ventilasjonsentreprenør som tilbyr tjenester i Østlandsregionen. Vårt virkeområde er ventilasjonsentrepriser og montasjetjenester for det profesjonelle markedet. Driften er primært innrettet mot entreprenører, eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere.

Bedriften ble etablert i 2007, og har siden oppstarten opplevd en sunn utvikling, med gradvis økning år for år. Vi har i dag 8 fast ansatte, i tillegg til innleid arbeidskraft fra kjente samarbeidspartnere.

Vi har gjennom årene opparbeidet oss solid og allsidig erfaring fra mange prosjekter av forskjellig størrelse og kompleksitet. Vi samarbeider med velrennomerte rådgivende ingeniører med lokal tilknytning.

Ventilasjonspartner AS har som målsetning å være en foretrukket entreprenør og leverandør av energieffektive inneklimaløsninger på Østlandet.

Vi er opptatt av fagmessig utført arbeid, og kvalitetskontroll er en innarbeidet del av vår hverdag.
Våre kunder vet hva vi står for. En solid samarbeidspartner, som leverer riktig kvalitet til rett tid.